Foto003

foto003.jpg

          Expozícia excelentného centra na výstave Agrokomplex 2009
prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., (prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť), prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., (dekan FAPZ), Dr.h.c.prof.Ing Mikuláš Látečka PhD., (rektor SPU v Nitre)