Prístrojová technika excelentného centra

Laboratórium biodiverzity, fyziológie a genetiky rastlín
(Katedra botaniky)

Multiparetický prietokový cytometer CyFlow ML

     Multiparetický prietokový cytometer CyFlow ML je prístroj na meranie fluorescencie častíc prechádzajúcich optickým systémom (laser, snímače). (flow cytometry – prietoková cytometria) sa používa na stanovenie ploidity (autopolyplidia, alopolyploidia, aneuploidia, haploidia), zistenia veľkosti genómu, detekciu apomixie a spôsobu reprodukcie, identifikáciu cytotypov v prirodzených populáciách, zistenie hybridov a pod. FCM je metóda používaná predovšetkým pri taxonomických štúdiách rastlín, v evolučnej a reprodukčnej biológií rastlín. Prednosťou tejto metódy je pomerne jednoduchá príprava vzoriek, veľká rýchlosť analýz, použitie rôznorodých pletív na analýzy a relatívne nízke finančné náklady na prevádzku.
dsc_0136_small.jpg dsc_0133_small.jpg dsc_0134_small.jpg dsc_0135_small.jpg dsc_0137_small.jpg
dsc_0138_small.jpg dsc_0139_small.jpg dsc_0140_small.jpg dsc_0141_small.jpg dsc_0142_small.jpg
dsc_0143_small.jpg dsc_0144_small.jpg
Späť