Prístrojová technika excelentného centra

Laboratórium genetiky živočíchov
(Katedra genetiky a plemenárskej biológie)

DNA - HRM analyzátor (Rotor - Gene 6000)

    Prístroj umožňujúci real-time termooptické analýzy s využitím centrifugačného rotačného systému pohybu všetkých vzoriek so stabilne zabudovanou optickou jednotkou vyznačujúcou sa vysokou optickou uniformitou, vysokou variabilitou vlnových dĺžok, dlhou životnosťou bez potrieb kalibrácie prostredníctvom referenčných farbičiek.

   Metóda HRM (High resolution melting) je novšia modifikácia Real-time PCR, ktorá dokáže prostredníctvom 3. generácie dsDNA interkalujúcich farbičiek (Syto9, LC Green a EvaGreen) merať intenzitu fluorescenčného signálu, ktorý je závislý od množstva uvoĺnenej interkalačnej farby z dvojzávitnice DNA pričom využíva prvotnú PCR amplifikáciu a jej kvantifikáciu pomocou Real-time PCR metódy a zvýšenie teploty. Metóda HRM môže byť použitá pri detekcii SNP alebo objavovanie nových doposiaľ neznámych genetických mutácií. Taktiež môže byť použité štúdií somatických mutácií alebo pri stanovení metylácie CpG úsekov v molekule DNA.

dsc_0732_small.jpg dsc_0733_small.jpg dsc_0214_small.jpg dsc_0213_small.jpg dsc_0212_small.jpg
dsc_0210_small.jpg dsc_0209_small.jpg


Klimatizácia

Nástenná klimatizácia zabezpečujúca požadovanú klimatizáciu laboratória genetiky živočíchov a klimatizáciu počítačovej cvičebne. 

dsc_0729_small.jpg dsc_0730_small.jpg dsc_0731_small.jpg dsc_0732_small.jpg
dsc_0733_small.jpg dsc_0734_small.jpg dsc_0735_small.jpg dsc_0736_small.jpg
dsc_0737_small.jpg

Späť