Prístrojová technika excelentného centra

Experimentálne laboratórium hospodárskych zvierat
(Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat)

Stereomikroskop Olympus - model SZX 16

      Stereo zoom mikroskop so statívom so spodným 30 W osvetlením, doplnený o prídavné LED kruhové horné osvetlenie, ktoré eliminuje tiene. Celkové zväčšenie mikroskopu je 5,6 - 230x, pričom voľbu zväčšenia je možné realizovať po krokoch alebo plynulo. Mikroskop je vybavený trinokulárnym tubusom s digitálnou zrkadlovkou (Olympus E-450) a prostredníctvom ovládacieho softwaru je možné pozorovať priamo živý obraz na monitore PC, upravovať nafotené obrázky, merať dĺžky, plochy, vkladať merítko, čiže realizovať analýzu digitálneho obrazu (DIA - digital image analyse). Okrem toho je mikroskop vybavený dopĺňujúcim modulom Deep Focus, ktorý umožňuje skladať obrázky a vytvárať z nich 3D vizualizácie. Metódu DIA je možné využiť pri stanovovaní veku a rastu rýb, pri zisťovaní veku rôznych druhov voľne žijúcej zveri, pri morfometrických štúdiách opeľujúceho hmyzu a pri melissopalynologických štúdiach.

dsc_0740_small.jpg dsc_0741_small.jpg dsc_0742_small.jpg dsc_0743_small.jpg dsc_0744_small.jpg
dsc_0745_small.jpg dsc_0746_small.jpg dsc_0747_small.jpg dsc_0748_small.jpg dsc_0749_small.jpg
dsc_0750_small.jpg dsc_0751_small.jpg dsc_0752_small.jpg dsc_0753_small.jpg
Späť