Prístrojová technika excelentného centra

Laboratórium biodiverzity, fyziológie a genetiky rastlín
(Katedra ochrany rastlín)

Stereomikroskop Olympus - model CKX 41

Inverzný, fluorescenčný, kontrastný optický mikroskop so spodným aj vrchným kruhovým osvetlením. Celkové zväčšenie mikroskopu je 200 – 2000 x. Mikroskop je vybavený systémom filtrov na fluorescenčnú mikroskopiu pre modrú a zelenú exitáciu, fluorescenčnou lampou. Okrem toho je mikroskop vybavený aj trinokulárnym tubusom s digitálnou zrkadlovkou – Olympus E-450. Prostredníctvom ovládacieho softwaru je možné pozorovať priamo mikroskopovaný preparát na monitore počítača a upravovať nafotené obrázky, prípadne merať veľkosti sledovaných objektov.  


dsc_0709_small.jpg dsc_0699_small.jpg dsc_0700_small.jpg dsc_0701_small.jpg dsc_0702_small.jpg
dsc_0703_small.jpg dsc_0704_small.jpg dsc_0705_small.jpg dsc_0707_small.jpg dsc_0708_small.jpg
Späť