Prístrojová technika excelentného centra

Experimentálne laboratórium hospodárskych zvierat
(Katedra špeciálnej zootechniky)

Spektrofotometer CM-2600d

    Spektrofotometer CM-2600d je moderný ručný prístroj najnovšej generácie, určený na presné meranie farby na rozličných typoch povrchu. Prístroj umožňuje uložiť až 700 meraní, rýchle vyhodnoteniena displeji a takisto následný upload do počítača. Displej prístroja zobrazuje absolútnu hodnotu, farebné rozdiely, spektrálny graf, polohu farebného bodu v priestore, pass/fail. index belosti. index žlte, metarnerizmus. Jednou z ďalších možností je napr. nastavenie, pozorovateľa, typu osvetlenia,farebnej tolerancie a širokej škály číselne vyjadrených farebných priestorov: CIE L*a*b*, CIE L*c*h*, Luv, CIE XYZ, Yxy, Hunter Lab, CMC2:1, CMC 1:1, CIE 94 a radu iných. Pomocou špeciálneho nadstavca možno tiež merať farebné koncentráty. Veľkou prednosťou spektrometra je malá hmotnosť (670 g bez batérií) a jeho presnosť v opakovateľnosti merania delia E < 0,04. Prístroj sa dá pripojiť k tlačiarni alebo počtíaču k softvéru spectramagic NX. Ciba Colibri, Largo alebo Treepoint a možno vyhodnocovať výsledky v používateľsky príjemnom prostredí.

dsc_0717_small.jpg dsc_0718_small.jpg dsc_1272_small.jpg dsc_1273_small.jpg dsc_1274_small.jpg
dsc_1275_small.jpg dsc_1276_small.jpg

Ultrasonograf ALOKA Prosound 2 so sondou UST – 9137

    Prenosný ultrasonograf ALOKA Prosound 2 je výkonný diagnostický prístroj určený na vizualizáciu rôznych živých objektov, s možnosťou jeho využitia v reprodukčnej biológii (diagnostika gravidity a stanovenie počtu plodov, diagnostika semenníkov a prísemenníkov, zisťovanie zmien na vaječníkoch, atď.), ďalej pri odhadoch jatočnej kvality hospodárskych zvierat (napr. diagnostika hrúbky podkožného tuku, MLD, mramorovania mäsa, atď.), pri vizualizácii cisterien vemena, hrúbky ceckového kanálika zvierat,  ale aj v iných oblastiach (pôrodníctvo, urológia, kardiológia). Prístroj Aloka Prosound 2 so sondou UST – 9137 je určený na prácu v bežných chovateľských podmienkach, pričom obrazy rôznych objektov  je možné pomocou zabudovaného softvéru analyzovať, merať a priebežne ukladať na ďalšie počítačové spracovanie. Technické parametre prístroja zodpovedajú požadovanému štandardu a zaručujú získavanie kvalitných obrazov diagnostikovaných objektov.dsc_0720_small.jpg dsc_0721_small.jpg dsc_0722_small.jpg dsc_0726_small.jpg
dsc_0727_small.jpg

Späť