Prístrojová technika excelentného centra

Experimentálne laboratórium hospodárskych zvierat
(Katedra veterinárskych disciplín)

Hematologický analyzátor Abacus Junior

      Hematologický analyzátor Abacus Junior je vysoko kvalitný plnoautomatický hematologický analyzátor určený na vyšetrenie 18 parametrov krvného obrazu. Prístroj poskytuje aj trojpopulačný diferenciál leukocytovv absolútnych aj relatívnych hodnotách ako aj histogramy objemového rozloženoia Le,Er,Tc. Prístroj má zadefinované normálne hodnoty krvi jednotlivých druhov HZ . Komletný obraz je k dispozícii približne za 2 minuty.

dsc_0734_small.jpg dsc_0735_small.jpg dsc_0736_small.jpg dsc_0737_small.jpg dsc_0738_small.jpg
dsc_0739_small.jpg
Späť