Prístrojová technika excelentného centra

Laboratórium kvality a nutričnej hodnoty krmív
(Katedra výživy zvierat)

Kalorimeter AC 500

 Kalorimeter AC 500 je zariadenie, ktoré sa využíva pre zisťovanie nutričnej hodnoty krmív meraním ich celkového spalného tepla. Dané   krmivo je spaľované v kalorimetrickej bombe v čistom kyslíku za účelom  zistenia brutto energie krmiva  (MJ/kg) na isoperibolickom   princípe.

dsc_1263_small.jpg dsc_1264_small.jpg dsc_1265_small.jpg dsc_1266_small.jpg dsc_1267_small.jpg dsc_1268_small.jpg dsc_1269_small.jpg

Späť