Prístrojová technika excelentného centra

Laboratórium kvality a nutričnej hodnoty krmív
(Katedra výživy zvierat)

Kalorimeter AC 500

     Kalorimeter AC 500 je zariadenie, ktoré sa využíva pre zisťovanie nutričnej hodnoty krmív meraním ich celkového spalného tepla. Dané   krmivo je spaľované v kalorimetrickej bombe v čistom kyslíku za účelom  zistenia brutto energie krmiva  (MJ/kg) na isoperibolickom   princípe.

dsc_1263_small.jpg dsc_1264_small.jpg dsc_1265_small.jpg dsc_1266_small.jpg dsc_1267_small.jpg dsc_1268_small.jpg dsc_1269_small.jpg
Lyofilizátor ILSHIN FREEZE DRYER

    Prístroj pracuje na princípe dehydratácie (až -80oC), prostredníctvom ktorého dokáže zakonzervovať analyzovaný materiál (najmä kvapalný) pre dlhodobé skladovanie. Lyofilizačný cyklus pozostáva z 3 fáz: mrazenie, primárne sušenie, sekundárne sušenie. Lyofilizácia umožňuje uchovanie pôvpdnej štruktúry, fyzikálnych, chemických a biologických vlastností analyzovaného materiálu raslinného alebo živočíšneho pôvodu. dsc_1188_small.jpg dsc_1180_small.jpg dsc_1181_small.jpg dsc_1182_small.jpg
dsc_1183_small.jpg dsc_1184_small.jpg dsc_1185_small.jpg dsc_1186_small.jpg
dsc_1187_small.jpg

Späť