Aktivita 1.1
Podpora technickej inovácie laboratórií pre určovanie  hospodárskej hodnoty genetických zdrojov rastlín

Cieľ aktivity

Zvýšenie kvality výskumného pracoviska a podpora excelentného výskumu pre uchovanie a využívanie agrobiodiverzity s cieľom  realizácie potravinovej bezpečnosti a produkcie ekopotravín.

Inovácia technickej základne pre lokalizáciu, hodnotenie, evidenciu a uchovávanie genetických zdrojov rastlín. 

Zodpovedná osoba
doc. Ing. Ján Brindza, CSc.


Odborní pracovníci
Ing. Janka Nôžková, PhD.
Ing. Radovan Ostrovský
doc. RNDr. Ladislav Košťál, CSc.
Ing. Eva Molnárová

Aktuality
eu

Kontakt
Excelentné centrum
ochrany a využívania
agrobiodiverzity

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
SPÚ v Nitre


Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón: +42137/641 5514
Fax:       +42137/7411 451
E-mail:    ecova@uniag.sk

ecova-logo
© 2009 ECOVA