Aktivita 3.1
Návrh a vytvorenie databázy genetických zdrojov rastlín, živočíchov a ich produktov

Cieľ aktivity

Podpora budovania a využívania informačných a komunikačných technológií pre jednotný výskumný a vzdelávací priestor v oblasti agrobiodiverzity a bioinformatiky.

Uplatnenie moderných prístupov zhromažďovania, uchovávania a publikovania údajov biologického charakteru s využitím poznatkov informatiky a biometriky.
Technické a programové zabezpečenie celého systému integrované do univerzitného výpočtového prostredia v súlade s budovaním a rozvojom informačnej spoločnosti.

 
Zodpovedná osoba
doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

Odborní pracovníci

Mgr. Peter Juhás, PhD.
Ing. Eva Strapáková
Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Ing. Miloš HulínAktuality
eu

Kontakt
Excelentné centrum
ochrany a využívania
agrobiodiverzity

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
SPÚ v Nitre


Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón: +42137/641 5514
Fax:       +42137/7411 451
E-mail:    ecova@uniag.sk

ecova-logo
© 2009 ECOVA