Aktivita 2.3
Agrobiodiverzita vo výžive hospodárskych zvierat
a kvalite produktov

Cieľ aktivity

Zvyšovanie kvality výskumného pracoviska a podpora excelentnosti výskumu v oblasti konzervovania, ochrany, udržania a systematického využívania zvierat a obnovu a rozširovanie prírodného prostredia.

Aktualizácia odporúčaných potrieb živín a stanovenie výživnej hodnoty krmív, potravín pre maximálnu realizáciu genetického potenciálu a minimalizáciu energetických vstupov.
 
Zodpovedná osoba
prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Odborní pracovníci

doc. Ing. Erika Horniaková, PhD.
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
prof. Ing. Pavel Šťastný, CSc.
Ing. Branislav Gálik, PhD.
Ing Maroš Kuruc


Aktuality
eu

Kontakt
Excelentné centrum
ochrany a využívania
agrobiodiverzity

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
SPÚ v Nitre


Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón: +42137/641 5514
Fax:       +42137/7411 451
E-mail:    ecova@uniag.sk

ecova-logo
© 2009 ECOVA