Aktivita 2.2
Uchovanie agrobiodiverzity v chovoch hospodárskych zvierat

Cieľ aktivity

Zvyšovanie kvality výskumného pracoviska a podpora excelentnosti výskumu v oblasti konzervovania, ochrany, udržania a systematického využívania zvierat a obnovu a rozširovanie prírodného prostredia.

Tvorba nových technických postupov a  technologických systémov v chove zvierat.
 
Zodpovedná osoba
prof. Ing. Ondrej. Debrecéni, PhD.

Odborní pracovníci

doc. Ing. Milan. Margetín, PhD.
doc. Ing. Peter Strapák, PhD.
Ing. Ondřej Bučko, PhD.
Ing. Lenka Martonková


Aktuality
eu

Kontakt
Excelentné centrum
ochrany a využívania
agrobiodiverzity

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
SPÚ v Nitre


Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón: +42137/641 5514
Fax:       +42137/7411 451
E-mail:    ecova@uniag.sk

ecova-logo
© 2009 ECOVA